Showing all 12 results

Search results: “چوبی”

کاردک دسته چوبی 12 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

126 mm

عرض تیغه

120 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

245 mm

عرض محصول

120 mm

وزن یک کارتون

5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک دسته چوبی 10 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

113 mm

عرض تیغه

100 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

230 mm

عرض محصول

100 mm

وزن یک کارتون

4/3 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک دسته چوبی 14 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

140 mm

عرض تیغه

140 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

260 mm

عرض محصول

140 mm

وزن یک کارتون

5/5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

کاردک دسته چوبی 16 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

142 mm

عرض تیغه

160 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

262 mm

عرض محصول

160 mm

وزن یک کارتون

6 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دسته چوبی 30 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

95 mm

عرض تیغه

300 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

30 cm

ارتفاع محصول

128 mm

عرض محصول

300 mm

وزن یک کارتون

6/6

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دسته چوبی شانه ای 20 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

95 mm

عرض تیغه

200 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

25 cm

ارتفاع محصول

128 mm

عرض محصول

200 mm

وزن یک کارتون

4/2 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دسته چوبی 20 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

95 mm

عرض تیغه

200 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

25 cm

ارتفاع محصول

128 mm

عرض محصول

200 mm

وزن یک کارتون

4/2 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دسته چوبی 25 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

95 mm

عرض تیغه

250 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

25 cm

ارتفاع محصول

128 mm

عرض محصول

250 mm

وزن یک کارتون

5/5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دست چوبی شانه ای ۴ میلی متر 30 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

95 mm

عرض تیغه

300 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

30 cm

ارتفاع محصول

128 mm

عرض محصول

300 mm

وزن یک کارتون

6/6

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دسته چوبی ۱6 سانتی

کد محصول

ارتفاع محصول

128 mm

وزن یک عدد

عرض محصول

160 mm

ارتفاع تیغه

95 mm

ضخامت فنر

0/4

عرض تیغه

160 mm

وزن یک کارتون

3 kg

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دسته چوبی ۱2 سانتی

کد محصول

ارتفاع محصول

128 mm

وزن یک عدد

عرض محصول

120 mm

ارتفاع تیغه

95 mm

ضخامت فنر

0/4

عرض تیغه

120 mm

وزن یک کارتون

1/7 kg

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه دسته چوبی ۱۰ سانتی

کد محصول

ارتفاع محصول

128 mm

وزن یک عدد

عرض محصول

100 mm

ارتفاع تیغه

95 mm

ضخامت فنر

0/4

عرض تیغه

100 mm

وزن یک کارتون

1/7 kg

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور